Juleklang 2018

Arrangementsinformasjon

Søndag 2. desember inviterer vi til julekonsert i Kongsberg Kirke.

 «Juleklang» er navnet på Acta Musicae sin tradisjonelle julekonsert som avholdes hvert år den 1. søndag i advent. Ideen bak «Juleklang» er å gi publikum en julekonsert som både presenterer koret og andre, helst lokale, profesjonelle musikere. 

I år samarbeider koret med en ung og lovende baryton-student, Aleksander Løe Myrling, fra Kongsberg. Til sammen skaper vi stemningsfulle toner som garantert vil fylle hver krok av Kongsberg Kirke.  

Årets Juleklang vil vise spennet og samklangen mellom mannlig solist og kvinnekor. Repertoaret vil bestå av klassisk musikk og tradisjonelle julesanger. Aleksander medvirker på syv av innslagene, fire med koret og tre egne innslag.

Acta Musicae har tradisjon for å vise kjente julesanger i nye drakter. Spesielt kan nevnes «Jeg synger julekvad» og «Glade Jul». Vår versjon av «Deilig er jorden» er blitt en signaturlåt for koret, og den ble også brukt som en del av «Soundtracket» til filmen «Røverdatter» av Sofia Haugan 2018.

To av de tradisjonelle julesangene er arrangert av korets dirigent LIv Hukkelberg. På klaver har vi med oss Sigurd Hukkelberg. Han har komponert to sanger og arrangert fire. 

 

Om Aleksander:

Aleksander er en ung bassbaryton, født i 1995 på Kongsberg. Han begynte med sang på Kongsberg Musikklinje da han var 16 år. Anne-Carolyn Schlüter var sanglærer. Videre gjennomførte han et år på Toneheim Folkehøgskole, før han begynte å studere klassisk sang på Norges Musikkhøgskole. Nå er Aleksander i sitt fjerde og siste studieår av sin utøvende bachelor. Aleksander undervises i klassisk sang av Professor Barbro Marklund og Matthew Mark Marriot. I de siste årene har han blitt en etablert konsert,- og operasanger. Aleksander har sunget under arrangementer som Oslo Operafestival og Stavanger Operagalla i tillegg til å gjeste Glogerfestspillene ved en rekke anledninger. De største rollene han hittil har gjort er Colline i «La Boheme» av Puccini, Don Alfonso i «Cosi fan tutte» av Mozart og Conte Ceprano i «Rigoletto» av Verdi. Etter fullført audition på Den Norske Opera og Ballett har han fått tilbud som vikar i Operakoret.

 

Acta Musicae:

Acta Musicae er Kongsbergs eget kvinne kor og er i dag ca 25 sangere, de fleste med lang korerfaring. Koret dirigeres av Liv Hukkelberg. Hun er utdannet klaverpedagog og lektor i musikkpedagogikk fra Norges Musikkhøyskole og arbeider som lektor ved musikklinja ved Kongsberg videregående skole i tillegg til å være dirigent i Acta Musicae. Hun har dirigert koret siden oppstarten i 1997. Acta Musicae er et kor hvor musikkopplevelse og musikalske uttrykk er i fokus. Vi ønsker å gi rom for at hver enkelt sanger kan videreutvikle sin egen musikalitet, samtidig som vi satser på en stadig stigende kunstnerisk kvalitet i vår musikk­formidling. 


Om Komponisten Sigurd Hukkelberg:

Sigurd Hukkelberg er født i 1952. Han er utdannet ved Norges musikkhøyskole i Oslo som kirkemusiker. Han har også pedagogisk utdanning i musikk og ledelsesutdanning fra høyskolen i Oslo. Sigurd har arbeidet som kantor siden 1974, bl. a. i Ål og Kongsberg kirkelige fellesråd. I tillegg har han virket som kirkemusikalsk konsulent i Tunsberg bispedømme, rektor ved kulturskolen i Nore og Uvdal, rådgiver i KA, kirkelig arbeidsgiverorganisasjon og er i dag kantor i Flesberg kirkelige fellesråd. Han har også virket som freelance musiker og akkompagnatør (klaver, keyboard, orgel). Har arrangert og komponert musikk for kor og ulike orkestergrupper gjennom hele musikergjerningen. 

Av større verk kan nevnes ”Jubileums kantate for kyrkjene i Ål (100 års jubileum i 1980) for voksen kor og barnekor med orkester og solist (7 instrumenter) og ”Kirkejuvelene” et verk for barnekor  og orkester (piano, bass, perk., solister, fløyte og altsaxofon) til 250 års jubileet for Kongsberg kirke i 2011. Dette komponerte han og skrev tekst til sammen med Liv Hukkelberg. Ellers har han komponert mange sanger med egne tekster og arrangert mange sanger og musikkstykker for ulike kor besetninger og orkester.

 

 

 

actamusicae
kongsberg
kongsbergkirke
julekonsert2018
julekonsert
juleklang
aleksandermyrlingløe